Bese Triye (Paperback)

Bese Triye By Anderson Dovilas Cover Image
$19.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Pwezi Anderson Dovilas la antre nan sa D k Erntz Mirville, youn nan fondat Mouvman Krey l ayisyen, te deklare, l li di: Yon pwezi krey l dwe genyen pw p prensip li. Si li pa egziste, nou dwe kreye l. Sa ki siyifi, yon pwoj pou rajeni, pou mod nize ekriti pwezi ayisyen an. Manno Ej n Manmm Sosoyete Koukouy.
Product Details
ISBN: 9781725907225
ISBN-10: 1725907224
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: August 18th, 2018
Pages: 112
Language: Haitian French Creole